+370 5 232 93 63, +370 620 81 009 info@keraplast.lt

UAB „Keraplast“, įkurta 2003 m., šiuo metu yra pagrindinis zenitinių žibintų, šviesos konstrukcijų, automatinių atidarymo sistemų natūraliai ventiliacijai ir dūmų šalinimui tiekėjas. Aukštos kokybės ir ilgo eksploatavimo laiko produkcija, lanksti įmonės politika bei konkurencingos kainos leido įmonei įsitvirtinti Lietuvos rinkoje. UAB „Keraplast“, siekdama didinti produktyvumą ir pardavimų apimtis, nusprendė sustiprinti savo konkurencingumą užsienio rinkose (Latvija, Lenkija, NVS šalys), joms pateikiant naujus aukštos kokybės gaminius – dūmų šalinimo liukus ir sistemas.

 

Projektas kodas – VP2-2.1-ŪM-04-K-02-067
Projekto pavadinimas – „UAB „Keraplast“ dūmų šalinimo liukų ir sistemų sertifikavimas“.
Projekto vykdytojas – UAB „Keraplast“
Priemonė – pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.
Uždavinys – padidinti įmonių produktyvumą.
Įgyvendinimo vieta – Vilnius
Projekto vykdymo pradžia – 2011 m. sausio 10 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2012 m. sausio 10 d.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.
Projekto aprašymas:

Teikiamo finansuoti projekto metu bus sertifikuoti dūmų šalinimo stoglangių su pneumatiniu atidarymo mechanizmu EUROLUX, ECOLUX ir MAXILUX tipų įtaisai, bei dūmų šalinimo stoglangių su eletriniu atidarymo mechanizmu EUROLUX, ECOLUX ir MAXILUX tipų įtaisai, jiems suteikiant CE atitikties ženklą. Šis ženklas ne tik parodo produkto atitiktį visiems ES saugumo, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kokybės reikalavimams, bet ir užtikrina produkto tiekimą į bet kurią ES rinką be jokių apribojimų. Taigi įmonės produktų sertifikavimas yra esminis žingsnis siekiant išlėsti eksportuojamų produktų spektrą ir sustiprinti įmonės konkurencingumą užsienio rinkose.