+370 5 232 93 63, +370 620 81 009 info@keraplast.lt

UAB „Keraplast“ įgyvendino Europos Sąjungos (ES) finansuojamą projektą UAB „Keraplast“ pardavimų užsienio rinkose didinimas“
Projekto Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-03-037

Projekto pradžia: 2011-11-24 
Projekto pabaiga: 2013-04-23
Bendra projekto vertė: 147.640,06 Lt
Projektui skirtas finansavimas: iki 81.202,03 Lt

Projektas UAB „Keraplast“ pardavimų užsienio rinkose didinimas“ įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“.

ES remiamo projekto dėka UAB „Keraplast“ pasiekė pagrindinį projekto tikslą – sertifikavo stoglangius „Minilux“ ir šviesos juostas „Multilux“. Projekto įgyvendinimo metu sertifikuoti gaminiaileis padidinti įmonės pardavimus užsienio rinkose. Įmonė bus pajėgi ir konkurencinga užsienio rinkoms pasiūlyti kokybiškus, projekto dėka sertifikuotus gaminius – stoglangius „Minilux“ ir šviesos juostas „Multilux“.
Padidėjusios UAB „Keraplast“ eksporto apimtys teigiamai įtakos šalies ūkio sektoriaus eksporto rodiklius. Projekto metu pasiekti rezultatai – sertifikuoti gaminiai atitinkantys visus ES standartus, užtikrina įmonės produkcijos aukštą lygį, ką tiesiogiai gali jausti tiek įmonės partneriai, tiek klientai. UAB „Keraplast“ eksportuojami gaminiai dabar bus prieinami ne tik Lietuvoje, kaip buvo iki projekto įgyvendinimo, tačiau ir užsienio rinkose.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Keraplast

“ sudalyvavo 7 tarptautinėse parodose, vykusiose Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Latvijoje, ir Estijoje. Įmonė sudalyvavusi tarptautinėse parodose gavo vertingos informacijos apie užsienio rinkas ir potencialius klientus.

Įgyvendintas projektas prisidėjo prie darnaus vystymosi principo, socialinėje bei ekonomikos srityse, įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimo metu, projekto dėka buvo išsaugota 13 darbo vietų ir sukurtos 10 naujų darbo vietų. Projekto įgyvendinimo metu išaugo įmonės eksporto apimtys ir padidėjo konkurencingumas užsienio rinkose.

Kontaktinis asmuo:

Direktorius
Roland Krukovskij, tel. +370 241 5036